Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Samenwerking Estria-GVV’57-SCV’58: Stand van zaken en ‘hoe verder’…

Samenwerking Estria-GVV’57-SCV’58: Stand van zaken en ‘hoe verder’…

22 september 2018 12:45


De geschiedenis

Vanaf 2012 werken de drie voetbalverenigingen Estria, GVV’57 en SCV ’58 (EGS) intensief SAMEN om het voetbal in onze Gemeente Grave ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen.

Voorzichtig gestart met de meisjes van de drie verenigingen, gevolgd door de dames-senioren en enkele jongens leeftijdsgroepen, speelt anno 2018 de hele jeugd, zowel jongens als meisjes, van Estria, GVV’57 en SCV’58 in 31 Samenwerkende Teams.

Waar mogelijk wordt er door deze teams zoveel mogelijk op De Kranenhof, sportpark van Estria én SCV’58, getraind en gespeeld en waar nodig wordt De Bikkelkamp van GVV’57 ingezet als trainings- en speellocatie om enerzijds de benodigde flexibiliteit bij het plannen van wedstrijden en trainingen te kunnen bieden én anderzijds omdat de grenzen van de capaciteit van De Kranenhof dat nodig hebben.

Stand van zaken NU: IN HET KORT

- Alle jeugdleden spelen in ST Estria/GVV57/SCV58-teams

- Twee DAMES senioren ST Estria/GVV57/SCV58-teams

- Eén HEREN senioren ST Estria/GVV57/SCV58-team: EGS6

- HockeyClub Grave sluit aan bij de samenwerking

- Grote vorderingen samen met Gemeente Grave

- Financiële haalbaarheid plannen komt in zicht

 

Stand van zaken NU: UITGEWERKT richting de ALV’s

In het najaar 2017 is het onderwerp ‘Voorbereiden van een fusie door het maken van een fusieplan’ goedkeurend ontvangen tijdens de algemene ledenvergaderingen van Estria en SCV’58 én stemde de algemene ledenvergadering van GVV’57 voor de keuze van een GVV’57 hoofdbestuur dat GVV’57 richting een fusie met een goed onderbouwd fusieplan leidt.

De presentatie van de stand van zaken én de toekomstplannen was op 11 april 2018 in de aula van het Merletcollege.

De afgelopen maanden is er door de Stuurgroep Samenwerking EGS zowel voor als achter de schermen weer keihard gewerkt in een structureel en gedegen overleg met de drie hoofdbesturen.

Vóór de schermen is onze samenwerking duidelijk(er) zichtbaar door het samengaan van ALLE jeugdleden in 31 ST Estria/GVV’57/SCV’58 teams, waardoor het gewenste voetballen op niveau én met leeftijdsgenoten ook voor de toekomst gegarandeerd wordt. Daarnaast zijn er twee senioren Vrouwenteams en 1 St Estria/GVV’57/SCV’58 Herenteam geformeerd.

Áchter de schermen is er waar mogelijk nog harder gewerkt aan het fusieplan. De ‘commissie sportaccommodatie’ onder zeer kundige en enthousiaste leiding van Pascal Kersten en Jurgen Verhallen werkt in samenspraak met de gemeente Grave aan realisatie van een mooie, toekomstbestendige accommodatie op het terrein van De Kranenhof waar de Samenwerkende voetbalverenigingen, de HockeyClub Grave en andere participanten een prachtig onderkomen krijgen.

De Stuurgroep Samenwerking en de Hoofdbesturen van Estria, GVV’57 en SCV’58, worden ondersteund door de RABObank, via het Rabobank verenigingsondersteuning traject, zijn blij verrast met de grote vorderingen die gemaakt worden door de ‘commissie sportaccommodatie’ samen met de financieel deskundigen van de EGS ondersteund door Bas IJpelaar, onze procesbegeleider van de Stichting Sportservice Noord-Brabant (SSNB).

Op dit moment is de, voor de drie voetbalvereniging belangrijke, financiële onderbouwing van de nieuwe accommodatie in het fusieplan, in het overleg met de gemeente Grave in een beslissende fase. Onderdeel hiervan is de aanvraag van de subsidie via de subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties begin 2019. Deze subsidie bedraagt 20% van de investering. Ook hierbij worden we ondersteund door specialisten Van de Stichting Sportservice Noord-Brabant en Stichting Waarborgfonds Sport (SWS).

Daarna wordt het fusieplan gepresenteerd in een ALV. In een aparte ALV wordt daarop volgend ‘de fusie’ ter stemming gebracht.

Op dit moment is het streven om bij de start van seizoen 2020-2021 als één nieuwe vereniging op een nieuwe accommodatie te starten.

De Stuurgroep Samenwerking en de Hoofdbesturen van Estria, GVV’57 en SCV’58 horen graag opmerkingen, tips/aandachtspunten vanuit de verenigingen (ALV) om het fusieplan en het totale proces te verbeteren richting…

SAMEN één doel!!!

 Namens de Stuurgroep/Overleg Hoofdbesturen-Stuurgroep

Jan Nuijen

20 september 2018

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!